Felietony XXI wieku

Problem in vitro w kampanii prezydenckiej

PROBLEM IN VITRO W KAMPANII PREZYDENCKIEJ Kampania prezydencka toczy się w lokalu „U Henia” już od pewnego czasu, lecz małżonka pana Zdzicha pojawiła się na forum po raz pierwszy. Wrodzona nieśmiałość hamowała jej kroki i było widoczne, że dotarła na miejsce przy stoliku do spraw in vitro tylko dzięki krzepkiej prawicy…

Odchudzanie pana Zdzicha

ODCHUDZANIE PANA ZDZICHA   Pan Zdzicho przeżył przełom mentalny i uzgodnił z żoną, iż od tej pory stosunki małżeńskie kształtować będą wedle najlepszych wzorców dyplomacji międzynarodowej i kanonów poprawności politycznej. Toteż kiedy małżonka pana Zdzicha wygłosiła memorandum ustne poświęcone potrzebie pilnego odchudzenia pana Zdzicha, pan Zdzicho okazał się być za,…

Wiosna albo chaos

WIOSNA ALBO CHAOS   Być może słusznie się obawiał pan Zdzicho o to, że w ślad za zimą inne pory roku też nie nastąpią! Sądzą niektórzy, że wiosna powinna nastąpić teraz właśnie, czy jednak tak uczyni?  Tradycja wymaga od niej, by zaczekała na odstąpienie zimy, jak jednak zima ma odstąpić,…

Kwestia zimowa w aspekcie politycznym

KWESTIA ZIMOWA W ASPEKCIE POLITYCZNYM   Nie doczekaliśmy zimy i wszystko na to wskazuje, że to oczekiwanie wypadnie zakopcować w ogródku, jeśli się aby pragnie, by nie stajało do następnego roku. Skąd ten brak zimy? – zapytuje pan Zdzicho z troską. Jego znajomy, niejaki pan Rycho (za komuny w aparacie)…

Pociecha ze smutnego początku roku

POCIECHA ZE SMUTNEGO POCZĄTKU ROKU   Od wieków ludzkość absorbuje problem butelkowy: gdy jedni widzą, iż butelka jest już połowie pusta, to drudzy przekonują, że wciąż jest przecież w połowie pełna. Ci pierwsi zwani są pesymistami, zaś drudzy noszą miano optymistów. Problem butelkowy różnie może być rozwiązywany. Za granicą jest…

Mikołaje zastępczy

MIKOŁAJE ZASTĘPCZY   Pan Balcerowicz zasugerował nam kiedyś, że święci Mikołaje przenieśli się do Sejmu i tam kultywują rozdawnictwo. To może wiele wyjaśniać!  Na przykład to, że u rodziców, gdzie spędziłem wigilię, darów nie dobywał z wora wiekowy święty Mikołaj z brodą, lecz przydzielał je z rozdzielnika gołowąsy student prawa…

Wybory sztucznej inteligencji

WYBORY SZTUCZNEJ  INTELIGENCJI   Od pewnego czasu napływają wieści o stopniowym obniżaniu się potencjału umysłowego naszego parlamentu. Donoszą życzliwi badacze, że z kadencji na kadencję systematycznie opada na skali słupek, a krzywa chyli się ku osi.  Parametry intelektualne tzw. posła uśrednionego zbliżają się do osiągów przeciętnego wyborcy. Słowem posłowie stają…