Artykuły naukowe

Stara baśń

STARA BAŚŃ (rozprawka historyczna) Modne jest ostatnio porównywanie naszego obecnego wchodzenia do Europy z tym, które się dokonało w X wieku. Dokonują takich porównań niedokształceni publicyści wyraźnie motywowani politycznie. A jak to wygląda w świetle najnowszych badań naukowych? Kiedy Mieszko I ogłosił zamiar wstąpienia do europejskiej wspólnoty chrześcijańskiej, wielkie tym…

Ziemia Ostrzeszowska w świetle badań językoznawczych

ZIEMIA OSTRZESZOWSKA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ JĘZYKOZNAWCZYCH Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy! Musimy zawczasu uprzedzić, że rozprawa, którą właśnie zaczęliście studiować, nie ma charakteru popularnego. Jeśli więc nużą kogo suche, naukowe wywody, bo skłania się raczej ku rozrywce, niech porzuci ten tekst bez żalu i pochwyci raczej pilota albo tez stenogramy…

Jatka polityczna

JATKA POLITYCZNA (studium politologiczne) Przed wyborami rozkwita rzeźnictwo polityczne, bowiem stara, czcigodna, demokratyczna tradycja każe, by kandydaci raczyli elektorat kiełbasą wyborczą. Doświadczenie minionych stuleci poucza, ze nakarmiony kiełbasą lud z ochotą bieży do urn i z czystej wdzięczności wieńczy najbardziej udatnych kiełbaśników koroną, której listki z mandatów są uczynione. Wielka…

Z życia naukowego

Oto efekt badań przeprowadzonych w ramach projektu „Wpływ pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni wyższej na życie codzienne kadry profesorskiej”.  Z siedemnastomiesięczych nagrań z salonu Profesora program komputerowy wybrał sześć powiązanych treściowo fragmentów tworzących ciąg przyczynowo-skutkowy. Okazało się przy tym, że program wyposażono w moduł sceniczny  Tragedia  kryminalna  z  kręgów  profesury (w…

Problemat krasnoludka

Adam Boruta mgr nauk filozoficznych     PROBLEMAT  KRASNOLUDKA  W  DZIEJACH  FILOZOFII {Praca napisana w ramach badań interdyscyplinarnych „Krasnal 99”)     Krasnoludek, istota jego, a także skrzatologia, czyli nauka o nim, to istna kopalnia problematów, stanowisk i dyskusji jakżeż pouczających dla filozofów! Z wielką szkodą jest dla ontologów, epistemologów,…