Problem in vitro w kampanii prezydenckiej

PROBLEM IN VITRO W KAMPANII PREZYDENCKIEJ Kampania prezydencka toczy się w lokalu „U Henia” już od pewnego czasu, lecz małżonka pana Zdzicha pojawiła się na forum po raz pierwszy. Wrodzona nieśmiałość hamowała jej kroki i było widoczne, że dotarła na miejsce przy stoliku do spraw in vitro tylko dzięki krzepkiej prawicy…

Odchudzanie pana Zdzicha

ODCHUDZANIE PANA ZDZICHA   Pan Zdzicho przeżył przełom mentalny i uzgodnił z żoną, iż od tej pory stosunki małżeńskie kształtować będą wedle najlepszych wzorców dyplomacji międzynarodowej i kanonów poprawności politycznej. Toteż kiedy małżonka pana Zdzicha wygłosiła memorandum ustne poświęcone potrzebie pilnego odchudzenia pana Zdzicha, pan Zdzicho okazał się być za,…

Wiosna albo chaos

WIOSNA ALBO CHAOS   Być może słusznie się obawiał pan Zdzicho o to, że w ślad za zimą inne pory roku też nie nastąpią! Sądzą niektórzy, że wiosna powinna nastąpić teraz właśnie, czy jednak tak uczyni?  Tradycja wymaga od niej, by zaczekała na odstąpienie zimy, jak jednak zima ma odstąpić,…

Kwestia zimowa w aspekcie politycznym

KWESTIA ZIMOWA W ASPEKCIE POLITYCZNYM   Nie doczekaliśmy zimy i wszystko na to wskazuje, że to oczekiwanie wypadnie zakopcować w ogródku, jeśli się aby pragnie, by nie stajało do następnego roku. Skąd ten brak zimy? – zapytuje pan Zdzicho z troską. Jego znajomy, niejaki pan Rycho (za komuny w aparacie)…

Pociecha ze smutnego początku roku

POCIECHA ZE SMUTNEGO POCZĄTKU ROKU   Od wieków ludzkość absorbuje problem butelkowy: gdy jedni widzą, iż butelka jest już połowie pusta, to drudzy przekonują, że wciąż jest przecież w połowie pełna. Ci pierwsi zwani są pesymistami, zaś drudzy noszą miano optymistów. Problem butelkowy różnie może być rozwiązywany. Za granicą jest…

Mikołaje zastępczy

MIKOŁAJE ZASTĘPCZY   Pan Balcerowicz zasugerował nam kiedyś, że święci Mikołaje przenieśli się do Sejmu i tam kultywują rozdawnictwo. To może wiele wyjaśniać!  Na przykład to, że u rodziców, gdzie spędziłem wigilię, darów nie dobywał z wora wiekowy święty Mikołaj z brodą, lecz przydzielał je z rozdzielnika gołowąsy student prawa…

Gramatyka języka akadyjskiego

    GRAMATYKA JĘZYKA AKADYJSKIEGO Tłumaczenie z „Lehrbuch des Akkadischen” von Dr Kaspar K. Riemschneider, VEB Ver-lag Enzyklopädie – Leipzig 1969 WPROWADZENIE Miejsce języka akadyjskiego wśród języków semickich i jego stosunek do języka sumeryjskiego 0.1. Języki semickie. Akadyjski jest najstarszym zaświadczonym językiem semickim, przeciwstawianym jako (północno-)wschodniosemicki językom zachodniosemickim. Języki zachodniosemickie…

Słownik akadyjsko-polski

   UWAGA: proszę raczej korzystać z wersji pdf   SŁOWNIK AKADYJSKO-POLSKI Oznaczenia: [r.ż] – słowo występujące tylko w rodzaju żeńskim [l.mn.] – słowo występujące tylko w liczbie mnogiej [St] – czasownik odmieniany tylko w tzw. statiwie (formie bezczasowej) Czasowniki akadyjskie występują w czterech głównych formach – tematach zwanych z niemiecka…

Wybory sztucznej inteligencji

WYBORY SZTUCZNEJ  INTELIGENCJI   Od pewnego czasu napływają wieści o stopniowym obniżaniu się potencjału umysłowego naszego parlamentu. Donoszą życzliwi badacze, że z kadencji na kadencję systematycznie opada na skali słupek, a krzywa chyli się ku osi.  Parametry intelektualne tzw. posła uśrednionego zbliżają się do osiągów przeciętnego wyborcy. Słowem posłowie stają…

Stara baśń

STARA BAŚŃ (rozprawka historyczna) Modne jest ostatnio porównywanie naszego obecnego wchodzenia do Europy z tym, które się dokonało w X wieku. Dokonują takich porównań niedokształceni publicyści wyraźnie motywowani politycznie. A jak to wygląda w świetle najnowszych badań naukowych? Kiedy Mieszko I ogłosił zamiar wstąpienia do europejskiej wspólnoty chrześcijańskiej, wielkie tym…

Ziemia Ostrzeszowska w świetle badań językoznawczych

ZIEMIA OSTRZESZOWSKA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ JĘZYKOZNAWCZYCH Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy! Musimy zawczasu uprzedzić, że rozprawa, którą właśnie zaczęliście studiować, nie ma charakteru popularnego. Jeśli więc nużą kogo suche, naukowe wywody, bo skłania się raczej ku rozrywce, niech porzuci ten tekst bez żalu i pochwyci raczej pilota albo tez stenogramy…

Jatka polityczna

JATKA POLITYCZNA (studium politologiczne) Przed wyborami rozkwita rzeźnictwo polityczne, bowiem stara, czcigodna, demokratyczna tradycja każe, by kandydaci raczyli elektorat kiełbasą wyborczą. Doświadczenie minionych stuleci poucza, ze nakarmiony kiełbasą lud z ochotą bieży do urn i z czystej wdzięczności wieńczy najbardziej udatnych kiełbaśników koroną, której listki z mandatów są uczynione. Wielka…