chrześcijaństwo

Kronika Chichrały

ZAMIAST  WSTĘPU   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu III Wieku, Seria: Filozofia, R4,2012 dr Sławomir Pućko, Przyczynek do badań nad epistemologicznymi podstawami starożytnictwa [Fragmenty]   […] Są myśliciele pewni tego, iż zjawiska badać należy w ich najprostszej postaci, kiedy zaciemniające obraz uboczne czynniki słabo oddziałują, albo wręcz nikną, przez co prawidłowości, o…