empatia

Dzień życzliwości

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI Podobno mieliśmy niedawno dzień życzliwości. Z tej okazji wygłoszono w telewizji komentarz, z którego wynikało, iż u nas, w Polsce, tego rodzaju święto nie ma racji bytu, bowiem Polak współczesny z natury jest nieżyczliwy. A gdy się próbuje Polakowi współczesnemu narzucać za pomocą kartek w kalendarzu uprawianie nieznośnej…