golonka

Odchudzanie pana Zdzicha

ODCHUDZANIE PANA ZDZICHA   Pan Zdzicho przeżył przełom mentalny i uzgodnił z żoną, iż od tej pory stosunki małżeńskie kształtować będą wedle najlepszych wzorców dyplomacji międzynarodowej i kanonów poprawności politycznej. Toteż kiedy małżonka pana Zdzicha wygłosiła memorandum ustne poświęcone potrzebie pilnego odchudzenia pana Zdzicha, pan Zdzicho okazał się być za,…