Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Wiosna albo chaos

WIOSNA ALBO CHAOS   Być może słusznie się obawiał pan Zdzicho o to, że w ślad za zimą inne pory roku też nie nastąpią! Sądzą niektórzy, że wiosna powinna nastąpić teraz właśnie, czy jednak tak uczyni?  Tradycja wymaga od niej, by zaczekała na odstąpienie zimy, jak jednak zima ma odstąpić,…