kalendarz

Wiosna albo chaos

WIOSNA ALBO CHAOS   Być może słusznie się obawiał pan Zdzicho o to, że w ślad za zimą inne pory roku też nie nastąpią! Sądzą niektórzy, że wiosna powinna nastąpić teraz właśnie, czy jednak tak uczyni?  Tradycja wymaga od niej, by zaczekała na odstąpienie zimy, jak jednak zima ma odstąpić,…

Kalendarz polsko-niemiecki

KALENDARZ POLSKI Kalendarz polski różni się od kalendarza niemieckiego, a jeszcze bardziej – od rosyjskiego. Jak powszechnie wiadomo, Polak rozpoczyna tydzień od poniedziałku, zaś Niemiec – od Montagu. Polak w listopadzie czci powstanie listopadowe, a Rosjanin – rewolucję październikową. Początek roku to dobra okazja, by zastanowić się nad obrotami ziemskimi…