kiełbasa wyborcza

Jatka polityczna

JATKA POLITYCZNA (studium politologiczne) Przed wyborami rozkwita rzeźnictwo polityczne, bowiem stara, czcigodna, demokratyczna tradycja każe, by kandydaci raczyli elektorat kiełbasą wyborczą. Doświadczenie minionych stuleci poucza, ze nakarmiony kiełbasą lud z ochotą bieży do urn i z czystej wdzięczności wieńczy najbardziej udatnych kiełbaśników koroną, której listki z mandatów są uczynione. Wielka…