morderstwo w salonie

Z życia naukowego

Oto efekt badań przeprowadzonych w ramach projektu „Wpływ pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni wyższej na życie codzienne kadry profesorskiej”.  Z siedemnastomiesięczych nagrań z salonu Profesora program komputerowy wybrał sześć powiązanych treściowo fragmentów tworzących ciąg przyczynowo-skutkowy. Okazało się przy tym, że program wyposażono w moduł sceniczny  Tragedia  kryminalna  z  kręgów  profesury (w…