święty Mikołaj

Mikołaje zastępczy

MIKOŁAJE ZASTĘPCZY   Pan Balcerowicz zasugerował nam kiedyś, że święci Mikołaje przenieśli się do Sejmu i tam kultywują rozdawnictwo. To może wiele wyjaśniać!  Na przykład to, że u rodziców, gdzie spędziłem wigilię, darów nie dobywał z wora wiekowy święty Mikołaj z brodą, lecz przydzielał je z rozdzielnika gołowąsy student prawa…

Do nas, święty Mikołaju

DO NAS, ŚWIĘTY MIKOŁAJU! Chyba idą święta, bo dzieci piszą pocztówki do świętego Mikołaja. W swej dziecięcej naiwności nie zdają sobie sprawy, że de facto produkują weksle, za które potem przyjdzie płacić rodzicielom. Na szczęście, niektóre dopraszają się dóbr, które zdają się mieć charakter pozarynkowy, nie podlegający wymianie na środki…