toponimia Ziemi Ostrzeszowskiej

Ziemia Ostrzeszowska w świetle badań językoznawczych

ZIEMIA OSTRZESZOWSKA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ JĘZYKOZNAWCZYCH Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy! Musimy zawczasu uprzedzić, że rozprawa, którą właśnie zaczęliście studiować, nie ma charakteru popularnego. Jeśli więc nużą kogo suche, naukowe wywody, bo skłania się raczej ku rozrywce, niech porzuci ten tekst bez żalu i pochwyci raczej pilota albo tez stenogramy…