Tomasz z Akwinu

Problemat krasnoludka

Adam Boruta mgr nauk filozoficznych     PROBLEMAT  KRASNOLUDKA  W  DZIEJACH  FILOZOFII {Praca napisana w ramach badań interdyscyplinarnych „Krasnal 99”)     Krasnoludek, istota jego, a także skrzatologia, czyli nauka o nim, to istna kopalnia problematów, stanowisk i dyskusji jakżeż pouczających dla filozofów! Z wielką szkodą jest dla ontologów, epistemologów,…